B

Blog

Yazıları ve Makaleler

Ünye Tarihi

1. TARİH ÖNCESİ DÖNEMDE ÜNYE ÇEVRESİYapılan araştırmalar Ünye çevresinin Anadolu'daki en eski yerleşim yerleri arasında olduğunu göstermiştir. Ünye çevresinin prehistorik dönemi ile ilgili olarak en geniş çaplı araştırma, kendisi de Ünyeli olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bilim Dalı Profesörlerinden rahmetli Kılıc Kökten tarafından yapılmıştır. Kılıc